Invasivavdelningen

Invasivenheten (Ensivasteyksikkö) är grundad 1994. Med invasiv menar man fördjupad första hjälp.Gruppen verkar under Lovisanejdens Hälsocentral. För att bli godkänd som medlem i gruppen fordras många kurser och prov. Proven måste sedan förnyas med 2 års mellanrum. Gruppen leds av Senja Kangas. Gruppen har över 100 alarm i året.


En del av invasivgruppen våren 2000
I bilden från vänster: Kalle Nykänen, Hannu Fabritius, Terhi Nurminen (har flyttat), Sinikka Nordman (har flyttat) och Senja Kangas.