LA 11

Vår nuvarande LA 11 är Lovisa räddningsverks gamla. Vi fick den på sommaren 2007.