Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen grundades 1961.

Avdelningen är menad för 10 - 16 åringar.

Övningarna är normala släcknings- och räddningsuppdrag.

Varje måndag klockan 18 har ungdomarna träningar. Alla nya är välkommna med men man måste vara 10 år gammal och förstå finska för skolningen går endast på finska.

Det bästa är nog när man på sommaren får fara till brandkårsläger.

Bilder från träningar 3.2.2003