Utryckningsavdelningen

31.12.2007 sades släckningsavtalet med Östra Nylands räddningsverk upp. Nästan alla till utryckningsavdelningen hörande skrev arbetskontrakt med Östra Nylands räddningsverk. Lappträsk FBK blev halvordinarie brandkår, vilket betyder att manskapet får lön för gjort arbete till skillnad från tidigare då det baserade sig på frivillighet. Alarmena kommer via telefon.

Utryckningstiderna är följande: Lapinjärvi 11 (släckningsbil) 5min med styrkan 1+3, Lapinjärvi 13 (tankbil) 10min med styrkan 0 +1, invasivenheten 5min med styrkan 1+1. Största delen av brandkåristerna bor ändå så nära att tidsgränsen underskrids enkelt, speciellt på kvällarna. De flesta uppdragstyperna för FBK är invasivuppdrag samt trafikolyckor.


Årets Brandkårist